Programi za djecu od 0-6 god

Orff glazbena radionica za djecu s poteškoćama u razvoju

  • 1 ili 2 x tjedno 30 minuta
  • individualno ili u malim skupinama
  • satovi su koncipirani isključivo prema potrebama djeteta
  • poslije svakog sata roditelj dobiva povratnu informaciju o tijeku sata i sudjelovanju djeteta u  aktivnostima