Programi za djecu od 0-6 god

Nastava instrumenta za predškolce (5-6 god.)

  • može se izabrati jedan od instrumenata: klavir, violina, gitara ili blok flauta
  • 1 ili 2 x tjedno 30 minuta, individualno ili u skupini program je napravljen prema američkoj, britanskoj i njemačkoj glazbenoj literaturi