Programi za djecu od 0-6 god

Glazbeni i jezični program za djecu starije vrtičke dobi (5-6 god.)

  • 2 x tjedno 60 minuta (30 min glazbenog i 30 minuta jezičnog programa) u skupini do 8 djece
  • glazbeni dio programa se provodi prema načelima Orff glazbene pedagogije za djecu od 5 do 6 godine, jezični dio programa se temelji na suvremenim smjernicama za rano učenje stranog jezika
  • glazbenim programom se potiču stvaralaštvo i improvizacija uz upotrebu raznih ritamskih i melodijskih instrumenata, djeca stvaraju pjesme, melodije, koreografije i osmišljavaju glazbene priče
  • jezičnim programom djeca svladavaju strani jezik kroz razne igre, pokrete, crtanje i bojanje, pričanje priča i recitiranje, stvaraju se uvjeti u kojima su djeca prirodno motivirana aktivirati novostečena jezična znanja i upuštati se u eksperimentiranje jezikom